تبلیغات
عشق سوخته - اس ام اس دلتنگی
عشق سوخته

بی سایه

دلم برای یک نفر تنگ است....
نه میدانم نامش چیست...و نه میدانم چه می کند...
حتی خبری از رنگ