عشق سوخته دیدی ای دل که غم عشق دگر باره چه کرد .... http://orumlove.mihanblog.com 2019-09-19T18:48:34+01:00 text/html 2014-07-24T10:35:45+01:00 orumlove.mihanblog.com shahla zeinali حس بد http://orumlove.mihanblog.com/post/427 <div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="3" color="#ffcc33"><b>دلم میخواست یه بار دیگه ببینمت،</b></font></span></div><font size="3" color="#ffcc33"><b><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 20px;"><div style="text-align: center;">یه حرفه که مدتهاس تو گلوم گیر کرده..،</div></span><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 20px;"><div style="text-align: center;">کاش می شد فقط یه بار دیگه ببینمت و بهت بگم..</div></span><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 20px;"><div style="text-align: center;">که چقدر دلم برات تنگ شده.....</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t1.0-9/10462549_716080861784471_4533411777236604854_n.jpg"></div></span></b></font></div> text/html 2014-07-24T10:25:02+01:00 orumlove.mihanblog.com shahla zeinali دعای من http://orumlove.mihanblog.com/post/426 <div style="text-align: center;"><b><font size="2" color="#ffcc33"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 20px;">میــــــــــگن</span></font></b></div><b><font color="#ffcc33"><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 20px;">گــــرسنــــگے نکشـــــــیدے</span></font></b></div><font size="2"><div style="text-align: center;"><b style="font-size: 11px;"><font size="2"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 20px;">عاشــــــــقے یـــــــــــادت بــــــره...</span></font></b></div><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 20px;"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="2"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif;">روزه گـــــــرفــــــتم ....</span></font></b></div></span><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 20px;"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="2"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif;">فــــــرامـــــــــوشــــــــم</span><wbr style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif;"><span class="word_break" style="display: inline-block; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif;"></span><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif;">&nbsp;نشدی ...</span></font></b></div></span><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 20px;"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="2"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif;">شـــــدے...</span></font></b></div></span><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 20px;"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="2"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif;">"دعای افـــــــــطارم"</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="2"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif;"><br></span></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/1017531_733364456722778_6746739173436106356_n.jpg"></div></span></font></font></b> text/html 2014-07-24T10:18:48+01:00 orumlove.mihanblog.com shahla zeinali دارم میترکم خداا http://orumlove.mihanblog.com/post/425 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: left;">دیگر حوصله ام برای رسیدن به تو به سر آمده،</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: left;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: left;">ای کاش می شد</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: left;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: left;">یک بار در آغوشت بگویم ” دوستــــــــــــــــــــــ</span><wbr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="word_break" style="display: inline-block; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: left;"></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: left;">ـــــت دارم ”</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: left;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: left;">ای کاش فقط..</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: left;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: left;">تنها همین یک بار...</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: left;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: left;">تکرار می شد!</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/10543620_598806536903807_1265521627009821344_n.jpg?oh=3568a0f4bed7dfa5843e180704484699&amp;oe=5449CD06&amp;__gda__=1415045168_f40f20e3ea0b507f97536ec3be6c70e0"></div> text/html 2014-07-24T10:15:28+01:00 orumlove.mihanblog.com shahla zeinali هشداااار http://orumlove.mihanblog.com/post/424 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><b><font size="4" color="#ffcc33">بعضی آدما باید مثل پاکت سیگار برچسب هشدار</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><b><font size="4" color="#ffcc33"><br></font></b></span></div><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><font color="#ffcc33"><div style="text-align: center;"><b><font size="4">داشته باشن تا فراموش نکنی که دوست داشتنشون</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div></font></span><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#ffcc33">از درون نابودت می کنه …</font></b></div><div style="color: rgb(20, 24, 35); font-size: 14px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(20, 24, 35); font-size: 14px; text-align: center;"><img src="http://up.loverfun.ir/up/loverfun74/Sms-pic/post-1517/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg"></div></span> text/html 2014-07-07T09:27:22+01:00 orumlove.mihanblog.com shahla zeinali خوشبختی http://orumlove.mihanblog.com/post/422 <p style="text-align: center; margin: 0px 0px 6px; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px;"><b style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffcc66">خــوشــبــخــتــی یــعــنــی . . .</font></b></p><p style="margin: 6px 0px 0px; display: inline; color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"></p><div style="text-align: center;"><b>اســمــت قــســم راســت یــک نـــفــر بــاشــه . . .</b></div><p></p><div style="text-align: center;"><font color="#141823" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px;"><b><br></b></span></font></div><div><div style="text-align: center;"><font color="#141823" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px;"><b><br></b></span></font></div> <div style="text-align: center;"><b><img src="http://forum.hammihan.com/user_images/05_04_2013/45221.png"></b></div></div> text/html 2013-10-15T12:02:10+01:00 orumlove.mihanblog.com shahla zeinali منتظرتم خدا http://orumlove.mihanblog.com/post/421 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">تو رفتی و بی تو تنهای تنهام</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">خدایاااا دیگه میخوای چه بلایی سرم بیاری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">ببین دیگه وایسادم هرکاری میخوای بکنی بکن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">فقط دیگه تمومش کن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://yase62.persiangig.com/image/HBN/hbn.jpg"></div> text/html 2013-10-11T13:22:27+01:00 orumlove.mihanblog.com shahla zeinali unuttun mu beni http://orumlove.mihanblog.com/post/420 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 17px;"><b><font size="3" color="#ffcc66">Unuttun mu beni, her şeyimi</font></b></span></div><b><font size="3" color="#ffcc66"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 17px;"><div style="text-align: center;">Sildin mi bütün izlerimi</div></span><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 17px;"><div style="text-align: center;">Hüç düşmedim mi aklına</div></span><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 17px;"><div style="text-align: center;">Hiç çalmadı mı o şarkı?</div></span><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 17px;"><div style="text-align: center;">O sahil, o ev, o ada</div></span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 17px;"><div style="text-align: center;">O kırlangıç da küs mü bana</div><div style="text-align: center;">Sanırdım ki aşklar ancak filmlerde böyle</div><div style="text-align: center;">Ben hâlâ dolaşıyorum avare</div><div style="text-align: center;">Hani görsen, enikonu divane</div><div style="text-align: center;">Ne yaptıysam olmadı, ne çare</div><div style="text-align: center;">Unutamadım, gitti !</div><div style="text-align: center;">Ey aşk neredesin şimdi</div><div style="text-align: center;">Sen de mi terk ettin beni</div><div style="text-align: center;">Ne hata ettiysem, affet</div><div style="text-align: center;">Büyüklük sende kalsın, e mi</div><div style="text-align: center;">Sen de olmazsan eğer, batar artık bu gemi</div><div style="text-align: center;">Unuttun mu beni, her şeyimi</div><div style="text-align: center;">Sildin mi bütün izlerim</div></span></font></b> text/html 2013-09-25T20:46:12+01:00 orumlove.mihanblog.com shahla zeinali مسافر http://orumlove.mihanblog.com/post/419 <div style="text-align: right;"><span style="font-size: large; color: rgb(67, 67, 67); font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 22px; text-align: center;">&nbsp;نمیدانم به مسافر دل بستم یا مسافر شد آنکه به او دل بستم ؟!</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: large; color: rgb(67, 67, 67); font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 22px; text-align: center;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://deel-shekaste.persiangig.com/image/6-%2520_~1.JPG"></div> text/html 2013-09-25T20:43:02+01:00 orumlove.mihanblog.com shahla zeinali هستی http://orumlove.mihanblog.com/post/418 <div><b><font size="4"><span style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 22px; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; همه جا هستی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(67, 67, 67); font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 22px; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; در نوشته هایم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(67, 67, 67); font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 22px; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;در خیالم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(67, 67, 67); font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 22px; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;در دنیایم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(67, 67, 67); font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 22px; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تنها جایی که باید باشی و ندارمت ، کنارم است !</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><img src="http://8pic.ir/images/31740501667718947101.jpg"></font></b></div> text/html 2013-09-25T20:37:21+01:00 orumlove.mihanblog.com shahla zeinali خواب http://orumlove.mihanblog.com/post/417 <div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 22px; text-align: center;"><b><font size="4">گاهی وجود تو را کنار خودم احساس میکنم اما چقدر دلخوشی خوابها کم است ؟!</font></b></span></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 22px; text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 22px; text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://yass00.persiangig.com/lt3mbt5q30utclp8zdpc.jpg"></div> text/html 2013-09-16T11:59:40+01:00 orumlove.mihanblog.com shahla zeinali این است سرنوشت من http://orumlove.mihanblog.com/post/415 <div style="text-align: justify;"><b style="color: rgb(153, 153, 0); font-size: large; background-color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;">گاه برای ساختن باید ویران کرد، گاه برای داشتن باید گذشت ،</b></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: rgb(153, 153, 0); font-size: large; background-color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><br></b></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: rgb(153, 153, 0); font-size: large; background-color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;">&nbsp;و گاه در اوج تمنا باید</b></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: rgb(153, 153, 0); font-size: large; background-color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><br></b></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: rgb(153, 153, 0); font-size: large; background-color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;">&nbsp; نخواست!</b></div> text/html 2013-09-13T01:14:36+01:00 orumlove.mihanblog.com shahla zeinali ماه من تویی http://orumlove.mihanblog.com/post/413 <p style="text-align: center; line-height: 22px;"><b><font size="4">تو …</font></b></p><p style="text-align: center; line-height: 22px;"><b><font size="4">ماه را دوست داری …</font></b></p><p style="text-align: center; line-height: 22px;"><b><font size="4">و من …</font></b></p><p style="text-align: center; line-height: 22px;"><b><font size="4">مـاه هاست که ، تو را …</font></b></p><p style="text-align: center; line-height: 22px;"><img src="http://moderndownload.ir/wp-content/uploads/2013/08/554432_tTdmsFtO.jpg"></p> text/html 2013-08-05T03:22:48+01:00 orumlove.mihanblog.com shahla zeinali تنگه دلم http://orumlove.mihanblog.com/post/412 <font size="5"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: center;">خدایا</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: center;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: center;">در انجماد نگاه های سرد این مردم ، دلم برای جهنمت تنگ شده است !</span></font><div><div style="text-align: center;"><font color="#1f1f1f" face="Tahoma, Geneva, sans-serif" size="5"><span style="line-height: 30px;"><br></span></font></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://upload7.ir/images/99014546130163821568.jpg"></div></div> text/html 2013-06-30T09:40:40+01:00 orumlove.mihanblog.com shahla zeinali تخت http://orumlove.mihanblog.com/post/411 <p align="center" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><b><font size="3">مدام گفتی خیالت تخت من وفادارم؛ و من چه ساده لوحانه خیالم را تختی کردم برای عشق&nbsp;</font></b></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><b><font size="3"><br>بازی تو با دیگری&nbsp;</font></b></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><b><font size="3"><br></font></b></p><div style="text-align: center;"><img src="http://upload.tehran98.com/images/8pgm16odtn9nsmgdw4b.jpg"></div> text/html 2013-06-27T03:16:52+01:00 orumlove.mihanblog.com shahla zeinali شبا همیشه به یاد تو http://orumlove.mihanblog.com/post/408 <div style="text-align: center;"><font color="#cccccc" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cccccc" size="4"><b><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(0, 0, 0);">سوگند به تو ای دوست در این معبد خاموش</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cccccc" size="4"><b><br style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(0, 0, 0);">هرگز نكنم مهر و وفای تو فراموش</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cccccc" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cccccc" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cccccc" size="4"><b><img src="http://taghanak.persiangig.com/poem/0Baskon_Bekhab.gif"></b></font></div>